• Print

Investering

Investeringen eller forrentningen er et af de vigtigste parametre, du bør vurdere din opsparing på. Se mere her:

Investér din pensionsopsparing

I Skandia investeres din pensionsopsparing af nogle af de bedste investeringseksperter (fondsforvaltere) i verden. Vi er en af de største aktører på det globale marked for langsigtet opsparing. Det gør os i stand til at udvælge nogle af de bedste fonde. Og i sidste ende kommer det dig til gode i form af et højt, langsigtet afkast. 

Skandia

Med udgangspunkt i din virksomheds pensionspolitik, tilbyder vi, i tæt samarbejde med Skandia, den optimale pensionsordning. En pensionsordning med afsæt i Skandias stærke produktsortiment på alle elementer i en pensionsordning.

Afkast top 3 - en måned