• Print

Rådgivning om pension

I Plus Pension tilbyder vi vores kunder høj værdi af den investering, de laver i en pensionsordning. Dette sker gennem kompetent rådgivning, sparring og kommunikation, og målet er, at alle vores kunder oplever mérværdi ved et samarbejde.

I Plus Pension har vi fokus på afkast, forsikringspakken, priser og administrationsomkostninger, da det er disse faktorer, der betyder mest i valget af en attraktiv pensionsaftale.

Der er mange gode grunde til at vælge en attraktiv firmapension med sundhedsforsikring hos os.

Fx gælder det for virksomheden, at:

 • det bliver lettere at tiltrække nye medarbejdere
 • dygtige medarbejdere er mere motiverede til at blive
 • medarbejderne kommer hurtigere tilbage efter sygdom
 • mulighed for lønrefusion ved længerevarende sygemeldinger
 • indbetalinger til pension giver begge parter en skattefordel her og nu
 • en fælles ordning giver lavere pris og bedre betingelser

For de ansatte er der også en række klare fordele, fx får de:

 • et økonomisk sikkerhedsnet ved sygdom, død og pensionering
 • optagelse i pensionsordning under favorable helbredsbetingelser
 • ingen ubehagelige skatteoverraskelser, da alt kører overskueligt via lønsedlen
 • et dokumenteret større afkast af dine pensionsmidler
 • større tryghed i ansættelsen i tilfælde af sygdom
 • adgang til billigere forsikringer - hvilket efterlader mere til pensionen
 • adgang til fælles fordele på både pris og kvalitet

Rådgivning om pension

En pensionsordning består typisk af både en opsparing og forsikringsdækninger. Hvor opsparingen skal sikre dig, når du ikke arbejder mere, skal forsikringen dække dig, hvis der sker noget uforudset på vejen frem til din pension.

Opsparing til pensionen

Din pensionsopsparing er en af de vigtigste opsparinger i dit liv. Den skal sikre din økonomi, når du ikke arbejder længere. Hvor mange penge, du får lov at leve for, afhænger af, hvor meget du indbetaler, men i høj grad også af, hvor meget du får i afkast på din opsparing. 

Afkast top 3 - en måned