• Print

Kritisk sygdom

Forsikringen hjælper dig økonomisk i en svær tid, hvor du er blevet ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen udbetaler et større engangsbeløb ved diagnose på visse kritiske sygdomme. For dig og din familie giver det større økonomisk frihed til fx at søge ekspertbehandling i udlandet eller tage orlov fra arbejde.

Hvem er omfattet?

Forsikringen kan etableres i forbindelse med en pensionsaftale eller i forbindelse med en sundhedsordning. Alt efter hvor du tegner den, kan forsikringen variere. Forsikringen kan tegnes for ansatte i danske virksomheder og organisationer samt udstationeret personale. For udstationerede gælder forsikringen i det land, som forsikrede opholder sig midlertidigt i. Forsikringen skal tegnes i alderen 18-67 år.

På Skandia.dk kan du se, hvilke diagnoser der er omfattet

> Forsikringer ved Kritisk sygdom

> Forsikringsbetingelser for Kritisk sygdom

Én diagnose - én udbetaling

Når der én gang er sket udbetaling af forsikringssummen ved kritisk sygdom, bortfalder forsikringen for den diagnose, som har medført udbetalingen. I denne sammenhæng anses hjerneblødning, blodprop i hjertet, bypass-operationer og hjertetransplation som én og samme kritiske sygdom.

Udbetaling og karenstid

Udbetaling sker typisk 14 dage efter, Skandia har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan bedømme din sag.

Livsforsikring

En livsforsikring tegnes for at sikre dine efterladte, hvis du dør. Du kan sikre familien et engangsbeløb eller løbende udbetalinger i en årrække. Hvis du og din ægtefælle bidrager til økonomien på lige fod, er det vigtigt for begge parter at sikre familiens forsørgelse.
Kun du og din familie kender jeres særlige behov. Der skal tages hensyn til beskatning, familiesammensætning og fremtidsønsker - og om børnene er under uddannelse.

En livsforsikring er derfor ikke noget, du opretter og derefter glemmer alt om. Når du situation ændrer sig, skal livsforsikringen tilpasses den nye livssituation.

Har du behov for en livsforsikring eller ønsker du at supplere en eksisterende, kan du aftale med os, hvor meget du ønsker, at dine efterladte skal have udbetalt i tilfælde af din død. Derefter beregner vi en pris, som afhænger af din alder, hvor længe forsikringen skal løbe og af forsikringsbeløbets størrelse.

Typisk bliver forsikringen etableret i forbindelse med en pensionsaftale, som en integreret del af din firmapension.

Børnepension

En relativt billig måde at etablere en livsforsikring på, er ved at lave en børnepension. Den udbetales, hvis den forsikrede (enten mor eller far) dør, inden barnet når en given alder - typisk 21 år.

Der er tale om en årlig udbetaling, som fx kan anvendes til at sikre, at børnene har råd til at gennemføre en uddannelse. Børnepension udbetales, indtil barnet når den aftalte alder.

Udbetalingen er indkomstskattepligtig for barnet, men etableres som oftest op til barnets frikortsgrænse. På den måde opnås en skattefri udbetaling.

Livsforsikring/forsikring ved dødsfald

Det er vigtigt at tage ansvar for sig selv og sin familie. Du kan aldrig gardere dig 100% mod ulykkelig hændelser, men du kan - ved at vælge de rette forsikringselementer - medvirke til familiens økonomiske tryghed.

Du kan sikre dine børn en årlig udbetaling til fx uddannelse. Du kan tegne en individuel livsforsikring, som kan tilpasses din families behov med hensyn til begunstigelse, skatteforhold og familiesituation. Du kan vælge en Gruppelivsforsikring, der kan være et relativt billigt alternativ til en individuel forsikring.

Hvis du er med i en pensionsordning gennem arbejdspladsen, vil der typisk være lavet en aftale, som dækker de flestes behov. Men hvis du har specielle ønsker fx i kraft af din alder eller familiesituation, kan det være en god idé at tale med din rådgiver.

Afkast top 3 - en måned