• Print

Tab af erhvervsevne

Denne forsikring skal sikre din indtægt indtil du skal på folkepension, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke, så du undgår økonomiske problemer oveni sygdommen! Forsikringen træder i kraft, hvis du taber erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke.

Hos Skandia kan du sikre dig mod erhvervsevnetab på følgende måder:

  • Løbende udbetalinger til erstatning af den del af lønnen, du mister ved ikke at kunne arbejde
  • Invalidesum
  • Udbetaling af engangsbeløb i tilfælde af invaliditet
  • Fritagelse for indbetalinger

Hvis du bliver invalid og ikke selv har råd til at opretholde indbetalingerne på din pensionsordning, kan du få fritagelse for indbetaling. Du sikrer dig således mod, at din pensionsopsparing går i stå, så du stadig har en fornuftig pensions, når du når pensionsalderen.

> Læs mere på Skandia.dk

 

Afkast top 3 - en måned