• Print

Ulykkesforsikring

En ulykke eller en skade kan med ét slag ændre hverdagen for dig og din familie. Hvis ulykken medfører invaliditet eller andre varige mén kan det være vanskeligt, og for nogen umuligt, at udføre det samme som hidtil. Samtidig kan det være svært at opretholde en økonomisk normal tilværelse. Hjemmet skal måske indrettes anderledes og en række udgifter vil belaste en svær situation yderligere.

Med en ulykkesforsikring sikres du en udbetaling baseret på méngraden, du har fået fra ulykken. Du kan have fået store mén af en ulykke, uden at du har fået et tilsvarende erhvervsevnetab.

Ulykkesforsikring dækker også tandskader i forbindelse med ulykke samt skader på fx briller, kontaktlinser og personlige ejendele. Kort sagt er en ulykkesforsikring et godt supplement til din pensionsaftale og et uundværligt økonomisk sikkerhedsnet i hverdagen.

 

Hvem gælder forsikringen for?

Forsikringen tegnes af en virksomhed eller organisation og kan omfatte ansatte, delejere i handelsvirksomhed, bestyrelsesmedemmer, udstationeret personale, selvstændige næringsdrivende samt ægtefælle/samlever og børn.

Hvor gælder forsikringen?

Forsikringen gælder i Norden og Grønland samt på rejser og ophold i resten af verden i op til 36 mdr.

Varighed

Ulykkesforsikringen kan løbe indtil det år den forsikrede fylder 65 år.

Dækning 24 timer i døgnet

Forsikringen dækker 24 timer i døgnet med mindre andet fremgår i policen.

Selvrisiko og forsikringssum

Der gælder ingen selvrisiko. Forsikringssummen er individuel og fremgår af policen.

Skattefri udbetaling

Udbetalinger er skattefri op til 500.000 kr ved basisdækning.

Méngrad med dobbelt udbetaling

Medfører skaden en méngrad på mere end 15%, ydes der et tillæg til invaliditetserstatningen. Tillægget er af samme størrelse som invaliditetserstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Uanset tillægserstatningen, kan der aldrig udbetales mere end 100% af forsikringssummen. Tillægserstatning udløber ved det fydte 60. år.

Vansir

Forsikringen omfatter ulykkestilfælde med vansir i form af ar eller anden kosmetisk skade.

Tandskade

Forsikringen dækker tandskade, hvor et ulykkestilfælde er den direkte årsag til skaden.

Hjælpemidler

Forsikringen dækker udgifter til hjælpemidler i form af briller, kontaktlinser, høreapperat eller skade på sådanne som følge af en ulykke.

Forsikringen kan endvidere omfatte følgende:

  • Dødsfald
  • Sygeinvaliditet
  • Farlig sport

 

Afkast top 3 - en måned