• Print

Sundhedsordninger

Hvorfor er sundhed og trivel så vigtigt?

Både samfund, virksomhed og det enkelte menneske vinder, når virksomheden tager sundhedsansvar. Sundhed giver værdi i form af øget produktivitet, lavere sygefravær, større engagement blandt medarbejdere og oplagte fordele i form af bedre trivsel og sundhedstilstand.

Sygefraværet koster danske virksomheder 37 milliarder kroner om året i sygedagpenge og løn under sygdom. En syg medarbejder koster i gennemsnit virksomheden 2.781 kroner om dagen.

De stigende sundhedsudgifter vil uden reformer betyde et permanent hul i statskassen på 54 milliarder kroner om året. Virksomheder, der har tiltag på fx kost- og motionsområdet, kan nedsætte sygefraværet med en dag om året pr. medarbejder.

Værdiskabelse for alle parter tager sin begyndelse i:

  • Øget omsætning og indtjening
  • Reducerede (personale)omkostninger
  • Forbedret pensionsopsparing
  • Øget sundhed og trivsel

Plus Pension rådgiver omkring de enkelte elementer i sundhedsprogrammerne, så chancen for succes er stor.

Skandia Lifeline

Det handler om, hvordan du får det optimale ud af din sundhedsforsikring i Skandia Lifeline, som sikrer dig hurtig behandling, hvis uheldet er ude. Du slipper for unødig bekymring og ventetid samt springer køen over. Vi er altid til rådighed, hvis du har brug for råd om, hvordan du får mest ud af din sundhedsforsikring.

Hurtighed og effektivitet

Ventetid og uvished er det sidste, du har brug for, når dit helbred svigter. Derfor bliver undersøgelser og behandlinger hos specialisterne i Skandia altid sat i gang med det samme, du anmelder en skade.

I Skandia vil du opleve, at omsorg er indlevelse og forståelse, men det er sandelig også hurtighed og effektivitet.

 

Hvad dækker det?

Sundhedsforsikringen supplerer det offentlige sundhedsvæsen, når det gælder

  • Forundersøgelser
  • Indlæggelse og operation
  • Genoptræning og medicin
  • Hjælpemidler under sygdomsforløbet
  • Behandlinger hos psykolog, psykiater, fysioterapeut og kiropraktor.

Ventetid på de mest almindelige operationer (fx knæ- og rygoperationer) forkortes betydeligt. Undersøgelses- eller behandlingsprocessen igangsættes ofte inden for 10 arbejdsdage.

Du har mulighed for at udvide din sundhedsforsikring med hele sundhedsspektret. Det sikrer bl.a. rådgivning og forebyggende sundhedstests, efterbehandling, udbetaling af en forsikringssum ved en konstateret kritisk sygdom og behandling over hele verden.

Afkast top 3 - en måned